KÄYTTÖEHDOT&TOIMITUSEHDOT RediSiivous (ajanvaraus) 

Käyttöehtojen&Toimitusehtojen soveltaminen ja palvelun kuvaus: RediSiivous  (2971627-2  palveluntarjoaja) tuottaman ja ylläpitämän RediSiivouksen verkkopalvelun (ajanvaraus) käyttämiseen (käyttäjä) sovelletaan näitä Käyttöehtoja&Toimitusehtoja.

Palvelun käyttö edellyttää (ei edellytä vaihtoehtoinen) rekisteröitymistä. Tullessaan RediSiivouspalveluiden sivustolle palvelun käyttöön, käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin&Toimitusehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja&Toimitusehtoja.

Vaitiolo ja salassapito Siivoojamme eivät luovuta ulkopuolisille tietoja suorituspaikassa näkemästään tai kuulemastaan, sekä pidämme palveluntehtäviin liittyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina.

Sivuston käyttäminen edellyttää evästeiden (cookies) sallimista käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Sivustossa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä käyttäjän henkilötietoja.

RediSiivouspalveluilla on oikeus milloin ja mistä syystä tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muuttaa Sivuston ja Aineiston sisältöä, ulkoasua, käytettävyyden tasoa, muita sivujen ominaisuuksiin liittyviä seikkoja, sekä näitä käyttöehtoja taikka lakkauttaa Sivusto osittain tai kokonaisuudessaan. RediSiivouspalveluilla on lisäksi oikeus keskeyttää Sivuston toiminta huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi ilmoittamatta siitä ennakkoon.

RediSiivous siivouspalveluiden (ajanvaraus) Palveluntarjoajana, sekä ajanvarausohjelma sovellus tuottaa myös laskuja. Käyttäessäsi Käyttäjänä palveluita hyväksyt sähköiset laskut (esim. PDF) joilla maksetaan suoritetut palvelut sopimuksen mukaisesti.

Kertasiivouksessa maksutapa on tällä hetkellä jälkikäteen, siksi pidätämme oikeuden (mahdolliseen) luottotietotarkistukseen. Siivouksen voi maksaa esimerkiksi yleisimmillä maksukorteilla (ei käytössä) tai ennakkolaskulla. Halutessanne laskun maksuajalla, pidätämme oikeuden (mahdolliseen) luottotietotarkistukseen. Laskutus- ja hintaehdot Sopimus- ja kertaluonteiset palvelut laskutamme jälkikäteen, maksuehto 10 pv. netto. Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Tuntilaskutus tapahtuu alan normaalin käytännön mukaisesti alkavin puolen tunnin tai tunnin jaksoin.

Säännöllinen (sopimusiivous) siivous laskutetaan kerran kuukaudessa tai kahden siivouskerran jälkeen jälkikäteen. Asiakas voi tilata laskun e-laskuna omasta verkkopankista tai laskun sähköpostiin, paperilaskusta veloitamme 3€.

Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston (Hinnasto)  (AJANVARAUSOHJELMAN MUKAISET). Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään (KÄYTTÖEHDOT, TOIMITUSEHDOT) tai vahvistettuun tilaukseensa tai tarjoukseen, sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero.

RediSiivouspalvelut suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan ajanvarausohjelman tai muun tilauksen ja sopimuksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Asiakkaan ja RediSiivouspalveluiden arvion määrittelemissä aikarajoissa. Palvelu suoritetaan RediSiivouspalveluiden tai asiakkaan toimittamilla välineillä. Asiakkaan tulee antaa RediSiivouspalveluille tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti, sekä huolehtia siivoojan pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.

Tuntiveloitushinnat lasketaan aina per siivooja. Käytettävä tuntimäärä sekä työtehtävät sovitaan asiakkaan kanssa aina etukäteen, ellei käytä ajanvarausohjelmaa. Jos siivoojia tulee 2 henkilöä, silloin veloitus on jokaisesta työntekijästä. Siivoukseen kuluu vähemmän aikaa useammalla työntekijällä, esim. Kertasiivous 3 (kolme tuntia siivoustyötä) menee kahdelta puoliksi 1,5 tuntiä työaikaa.

Kertaluontoisissa siivouksissa esim. muutto, remontti tai suursiivous tilaa Asiakas RediSiivouspalveluilta siivousaikaa tunneissa, pois lukien etukäteen ja erikseen kirjallisesti sovitut urakkatyöt (kokonaisurakat). RediSiivouspalvelut ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa, pois lukien etukäteen ja erikseen sovittu urakkatyö (kokonaisurakka). Jos palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa sovitaan lisäajasta Asiakkaan kanssa, ennen lisätöiden aloittamista. Säännöllisissä sopimussiivouksissa RediSiivouspalvelut sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

Kertasiivouksissa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa siivoussopimus ilmoittamalla siitä RediSiivouspalveluille kirjallisesti. Irtisanominen, tai siivouksen siirtäminen (mahdollista osin ajanvarausohjelmassa) tai peruuttaminen on mahdollista ilmoittaa 2 vuorokautta ennen palvelun suorittamista (ellei muuta ehtoa ilmoitettu ajanvarausohjelman ohjeissa). Irtisanottaessa, siirtäessä siivousta tai peruuttaessa siivous alle 2 vuorokauden sisällä (ajanvarausohjelman ohjeissa vahvistettua ehtoa) palvelun sovitusta suorittamisesta pidättää RediSiivouspalvelut oikeuden laskuttaa asiakasta kahta (2) tuntia vastaavasta palvelusta, voimassa olevan hinnaston mukaisesti, jota noudatetaan esiteltäessä ajanvarausohjelmassa palveluita. RediSiivouspalvelut sitoutuu palauttamaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ennakkoon maksamat suoritteet kahden (2) viikon kuluessa irtisanomisesta tai peruuttamisesta. RediSiivouspalveluilla on oikeus irtisanoa tai peruuttaa sopimus kirjallisesti sekä tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen kun kyseesä säännöllinen kotisiivous asiakkaalla ja RediSiivouspalveluilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sopimusasiakkaalla on oikeus siirtää tai perua siivous 2 vuorokautta ennen siivousta ilman veloitusta, muussa tapauksessa RediSiivouksella on oikeus veloittaa suorittamatta jääneestä palvelusta täysi hinta.

RediSiivouspalvelut ei vastaa verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole RediSiivouspalveluiden hallinnassa eikä RediSiivouspalveluilla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Palvelun yhteydessä.

Nämä käyttöehdot, sekä toimitusehdot tulevat voimaan päivityshetkestä 9.3.2018 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. RediSiivouspalveluilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjätunnus jää näkymään Palvelun viestinnällisiin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi ja muuttaa palveluiden hintoja tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.  Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja&Toimitusehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.  Saatuaan muutoksista tiedon Käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään muutoksen havaittuaan.

Ylivoimainen este (Force majeure) RediSiivouspalvelut palveluntuottajana ei vastaa siitä, että tilauksen (palvelun) toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy RediSiivouspalveluiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta RediSiivouspalveluiden palveluntuottajan toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.  Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovitteluteitse.

Sivuston ja siinä olevan Aineiston sekä muun materiaalin omistusoikeudet, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Jokeva kustannukselle tai sen yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet Sivustoon, Aineistoon ja muuhun Sivustolla olevaan materiaaliin pidätetään.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Sivuston väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Sivustosta henkilökohtaista käyttöä varten, käyttäjällä on oikeus jakaa sivustoa tai osia siitä (esim. Facebook email ym.) Sivustolla olevia tavara- ja liikemerkkejä ei saa julkaista.